Antalet barn som söker asyl i Norge och som inte får tillgång till skolundervisning ökar. Vid förra veckans utgång bodde 2 372 barn på flyktingmottagningar där de inte fick någon undervisning, rapporterar Verdens Gang.

Enligt norsk lag har barn som väntas uppehålla sig i landet mer än tre månader rätt till skolundervisning från dag ett.

Den norska migrationsmyndigheten Utlendingsdirektoratet (UDI) förklarar situationen bland annat med den oväntat höga tillströmningen av asylbarn och att många barn därför blivit fast på transitboenden.

– Nu när boendetiden blivit mycket längre än vad vi först antog, så måste vi ha en dialog mellan UDI och berörda departement om vilket slags ansvar detta innebär för berörda kommuner, säger Christine Wilberg, avdelningsdirektör på UDI, till tidningen.