Tre procent av barnen i årskurs nio stannar hemma minst en gång i veckan för att ta hand om en nära anhörig. Och var femte tonåring försöker få sin förälder att må bättre.

Det visar en kartläggning av problemet med barn som tvingas ta föräldraansvar som forskare vid Göteborgs universitet gjort på uppdrag av Socialstyrelsen, rapporterar SR Ekot.

– Några av dessa barn tar själva ett steg tillbaka och avlastar föräldern genom att inte be om hjälp när de själva behöver det, skriver Monica Nordenfors, lektor i socialt arbete vid universitetet, i ett pressmeddelande.

Sju procent av eleverna utför omsorgsuppgifter ofta och mycket under en längre period, enligt undersökningen.

Studien bygger på enkätsvar från 2 500 elever i årskurs 9, på slumpvis utvalda skolor.