De kraftiga ovädren i regionen innebär också att tiotusentals människor står utan hem. I södra och östra Indien har 50 000 evakuerats de senaste dagarna, sedan vattennivåerna stigit till kritiska nivåer. Mer än 3 000 hus har raserats. På söndagen omkom nio människor och skadades 20 när ett trevåningshus föll samman i en förort till Mumbai, enligt statliga medier.

På lördagens krävdes 17 människoliv i häftiga skyfall i Assam i nordöstra Indien och i Odisha i öster omkom 32 människor, de flesta av dem lantarbetare, när blixten slog ned upprepade gånger.

I grannlandet Bangladesh har blixtnedslag krävt 15 människoliv de senaste två dagarna medan översvämningar krävt 17 dödsoffer. Och i Indiens norra grannland Nepal har störtfloder och jordskred krävt 68 människoliv under veckan.

Översvämningarna, ett återkommande problem under monsunperioden, har förvärrats i takt med att städer växer okontrollerat och infrastrukturen blir allt mer ansträngd.