Fakta: Mystiska dödsfall

1952–1978: Tolv mystiska dödsfall inträffar i USA, Europa och Afrika. Sparat blod från två av dem, båda från 1959, blir de äldsta fynden av hiv.

1979: Mannen som senare blir känd som världens första aidspatient, Rick Wellikoff, dör utan diagnos vid nyår 1980.

1981: Fem unga homosexuella män drabbas i juni av en mystisk lungsjukdom. En månad senare insjuknar 26 män i New York och Kalifornien i samma sjukdom samt den sällsynta cancerformen Karposis sarkom.

1981: Den första vetenskapliga rapporten publiceras i december, beskriver 19 män med svår immunbristsjukdom.

1982: Namnet aids (acquired immune deficiency syndrome) etableras.

1983: Viruset upptäcks av en fransk forskargrupp.

1986: Sjukdomen erkänns som nationell katastrof i Uganda, ett av de värst drabbade länderna i Afrika.

1996: De första bromsmedicinerna lanseras.

2002: Sjukdomen sprids lavinartat, främst i Ryssland och i flera Afrikanska länder, såsom Botswana, Sydafrika och Zimbabwe.

2006: Forskare slår fast att viruset kommer från schimpanser.

2015: Cirka 37 miljoner hivpositiva världen över, varav 16 miljoner har tillgång till mediciner. I Sverige lever cirka 7 000 personer med viruset.

Källa: Forskning och Framsteg, Unaids

"Hiv i dag är inte som i går".

Under denna paroll har Folkhälsomyndigheten dundrat på i annonser i snart en månad nu. På pendeltåg, i filmer på sociala medier, på bussar och stortavlor över hela landet.

Orsaken är enkel, säger Johan Carlson, myndighetens generaldirektör. Svenskarna vet på tok för lite om hur det är att leva med hiv i dag. Och där okunskapen frodas slår fördomar lätt rot, något som har resulterat i ett plågsamt utanförskap för tusentals svenskar. De vågar inte berätta.

– För väldigt många är detta utanförskap långt värre än infektionen i sig, säger Johan Carlson.

Exempelvis, säger han, tror nästan fyra av tio svenskar att dagens hiv-patienter är lika smittsamma som förut. Detta trots att dagens bromsmediciner gör så att virusmängderna i blodet (eller sädesvätskan) knappt är mätbara. Smittsamheten är alltså – i praktiken – nästan lika med noll. Förutsatt att personen ifråga har en välinställd medicinering, något 95 procent av Sveriges hivsmittade har.

Första fallet

Det första svenska hiv-fallet registrerades 1983. Det var samma år som viruset upptäcktes, som till en början kallades för HTLV-III. Samma år avled även den första svenska patienten i aids, den sjukdom som gjort viruset så ökänt.

Antalet döda fortsatte att öka fram till mitten av 1990-talet då de första bromsmedicinerna lanserades. I dag, ett antal år senare, har dessa mediciner förbättrats ytterligare.

Det dör fortfarande människor av aids i Sverige i dag, ett tiotal per år. Men för dem som har en välinställd medicinering är den förväntade livslängden lika hög som för en person utan hiv.

Folkhälsomyndigheten har nu, för första gången, gjort en heltäckande undersökning om hur det är att leva med hiv i Sverige i dag.

Livslångt utanförskap

Det visar sig att 80 procent av dem är nöjda med livet i allmänhet och att hela 60 procent anger att de har en "hög livskvalitet", siffror som är nära genomsnittet för övriga svenskar.

Men det finns en sten i skon som skaver – och det är rädslan för vad omgivningen ska tycka, något som gjort att endast var fjärde hivsmittad är helt öppen med sin infektion. Detta trots att hiv i dag, är något helt annat än vad hiv var i går, som myndigheten säger.

– Hiv har gått från att vara en dödsdom till att bli en ofarlig infektion. Jag vill dock inte negligera den för även om de har en god livskvalitet, så är de ändå fast i en livslång behandling och ett utanförskap som vi vill vara med och bryta, säger Johan Carlson.