Fakta: Svenska terrorresenärer

Hittills har 286 svenska män och kvinnor rest till Syrien och Irak och anslutit sig till terrorgrupper som Islamiska staten (IS).

Cirka 125 av dem befinner sig i regionen just nu och ungefär 120 har återvänt till Sverige.

Runt 40 av svenskarna har dött i strider.

Flera återvändare misstänks för brott.

Myndigheternas oro är att krigstränade och radikaliserade återvändare ska begå terrorbrott i Sverige.

Källa: Säpo

Bara en av landets fem största städer, Linköping, har tagit fram en färdig lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism, enligt Svenska Dagbladet. Stockholm, Göteborg och Uppsala är på gång, men Malmö har valt en annan väg.

– Vi anser inte att en handlingsplan nödvändigtvis är den bästa vägen att arbeta mot detta, säger Jonas Hult, enhetschef för trygghet och säkerhet i Malmö, till TT.

– Att bara ha något på ett papper löser inte problemen, utan det måste integreras i den vardagliga verksamheten. Vårt arbete mot rekrytering och radikalisering handlar mycket om att tidigt reagera på ungas normbrytande beteenden, till exempel i skolan, och erbjuda stöd.

Frågan het

Enligt den nationella samordnaren Mona Sahlins sekretariat har runt 100 kommuner hittills antingen tagit fram eller håller på att ta fram en handlingsplan.

– Tanken med en handlingsplan är att det ska bli ett konkret arbete utifrån den. Jag ser inget motsatsförhållande mellan att ha en handlingsplan och att göra ett gott arbete, kommenterar huvudsekreterare Daniel Norlander Malmös hållning.

En handlingsplan är viktig både för att den ger de anställda ett tydligt mandat att jobba med frågan och för att den visar medborgarna hur kommunen tar itu med problematiken, anser han.

"Kritiken orättvis"

Från Göteborg har omkring 120 personer rest till strider i främst Syrien och Irak, och staden har kritiserats för att inte ha någon handlingsplan. Men kommunalrådet Marina Johansson (S) tycker kritiken till viss del är orättvis.

– Der är inte lätt för Mona Sahlin att veta exakt vad vi gör. Vi arbetar med frågan tydligt och konkret men har inte använt benämningen handlingsplan. Vi ska tydliggöra det mer formellt nu.

TT: Är du bekymrad över att Göteborg sägs vara en stor rekryteringsbas för terrorister?

– Jag är bekymrad att människor väljer den banan. Det är tråkigt att det är så många från Göteborg men jag är orolig över att det här fenomenet växer i Sverige.