– Vi ser framför oss att allt eftersom kommer mängden ärenden där vi ska verkställa människor till andra länder att öka.

Stefan Hector, chef för operativa enheten på nationella operativa avdelningen på polisen, till TT om att polisen tror att av- och utvisningar av migranter från Sverige kommer att öka.

Fakta: Nya asyllagen

Börjar gälla 20 juli. Lagen ska gälla i tre år. Den innebär att tidsbegränsade uppehållstillstånd införs i stället för permanenta, som är huvudregeln i dag. Den som bedöms som flykting får ett tillstånd på tre år. Personer som inte räknas som flyktingar men anses ha skyddsbehov kan beviljas tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader.

Kvotflyktingar får fortsatt permanent uppehållstillstånd. Det blir svårare för den med tidsbegränsat tillstånd att få ta anhöriga till Sverige. Personer med särskilt ömmande omständigheter ska enbart få uppehållstillstånd om ett avslag skulle anses bryta mot internationell konvention. Permanent uppehållstillstånd ska kunna ges senare till någon som har arbete och kan försörja sig eller har sjukt barn.

Enligt Migrationsverket berör den nya så kallade LMA-lagen från den 1 juni cirka 5 000 ensamstående människor över 18 år som har ett lagakraftvunnet utvisnings- eller avvisningsbeslut, som inte längre går att överklaga. Nu visar nya siffror att hittills 2 400 personer förlorat sitt bidrag och att 1 700 av dem även tvingats lämna Migrationsverkets boenden sedan 1 juni, rapporterar Sveriges Radios Ekot.

De berörda är från länder som anses för farliga eller omöjliga att av- eller utvisa till med tvång, exempelvis Eritrea.

"Extremt utsatt"

Enligt Georg Joseph, ansvarig för migrations- och flyktingfrågor på den kyrkliga hjälporganisationen Caritas, syns detta redan hos dem när förtvivlade människor kommer.

– Utan bostad och mat söker sig de här människorna till kyrkorna för att få hjälp, säger han vid ett seminarium vid Almedalsveckan i Visby.

– De får en extremt utsatt situation, fortsätter han.

Han uppger också att en del av de berörda valt att lämna landet, vilket är avsikten med den nya lagen.

I fjol kom drygt 160 000 asylsökande till Sverige. Med utgångspunkt i att hälften brukar få avslag sade inrikesminister Anders Ygeman (S) i början av året att det kan bli uppemot 80 000 människor som måste av- eller utvisas.

Mikael Ribbenvik, operativ chef på Migrationsverket, pekar dock på att ungefär sex av tio brukar återvända frivilligt. Det är också mycket svårt att bedöma hur många som kommer att tvångsavvisas eftersom det beror på vilka grupper som kommer till Sverige.

– En del länder har 100 procents bifall på asylansökan och en del har 99 procent avslag, säger han till TT.

Fler avvisningar

En annan faktor som kommer att spela in är den nya utlänningslagen som träder i kraft den 20 juli. I den minskar möjligheten att få uppehållstillstånd av humanitära skäl.

– Eftersom den har blivit mycket restriktivare, den lagstiftningen, är det ju rimligt att anta att det blir färre som får uppehållstillstånd på den grunden.

Stefan Hector, chef för operativa enheten på nationella operativa avdelningen på polisen, säger till TT att myndigheterna förbereder sig på att troligtvis få hjälpa till vid många fler avvisningar framöver.

– Vi ser framför oss att allt eftersom kommer mängden ärenden där vi ska verkställa människor till andra länder att öka.

Mänskligt svårt

Vid avhysningarna tar Kronofogden ibland hjälp av polisen. Avhysningarna rör utsatta personer som egentligen inte begått några brott och är inget enkelt arbete för polisen, säger Stefan Hector.

– Polisen är människor, som när uppdraget är slutfört måste ta hand om de känslorna.

Även Ribbenvik säger att LMA-lagen medför känslomässiga påfrestningar.

– Det är ganska enkelt juridiskt sett, men mänskligt är det väldigt svårt.