Fakta: FN:s klimatmöte

Om en vecka möts världens länder i Paris i Frankrike. Klimatmötet börjar den 30 november och avslutas den 11 december.

Målet är att för första gången på över 20 år enas om ett nytt globalt klimatavtal. Mötet sker inom ramen för FN:s klimatkonvention, UNFCCC.

Terroristattackerna i Paris lär medföra att säkerhetspådraget blir enormt. Men de officiella förhandlingarna kommer att avlöpa precis som planerat, enligt den franska regeringen.

– Det blir väl lite stramare än ursprungligen planerat, på grund av terroristattacken, säger Hans Dahlgren, statssekreterare hos statsminister Stefan Löfven (S).

Statsministern deltar, tillsammans med kungaparet och de övriga stats- och regeringscheferna, på invigningen på mötets första dag, 30 november.

Han håller då ett anförande för Sveriges räkning, och kommer dessutom att vara med på ett antal övriga klimatrelaterade arrangemang.

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) blir sedan ledare för den svenska delegationen, som omfattar totalt ett 60-tal personer. Hon anländer till Paris 5 december.

Många ministrar

Bostads- och IT-minister Mehmet Kaplan (MP), finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP), biståndsminister Isabella Lövin (MP), energiminister Ibrahim Baylan (S), och framtidsminister Kristina Persson (S) deltar under kortare perioder, två-tre dagar, på mötet.

Förhoppningarna på en lyckad utgång är stora. Totalt har nu 169 länder lämnat in sina åtaganden/löften för att minska växthusgasutsläppen.

– Det är ett väldigt framsteg, säger Anna Lindstedt, Sveriges chefsförhandlare på mötet.

Öka ambitionerna

Hon tillägger att de löften som avgivits inte räcker för att nå tvågradersmålet, det vill säga hålla den framtida temperaturökningen under två grader Celsius, men att avsikten är öka ambitionerna över tid.

Flera knäckfrågor återstår, bland annat frågan om det nya avtalets rättsliga status. Enligt Anna Lindstedt kommer bara vissa delar att bli rättsligt bindande, annars kan länder som USA inte acceptera avtalet.

– Det måste konstrueras så att alla länder kan vara med. Vad som kommer att ingå i den rättsligt bindande kärnan är ännu oklart, säger Lindstedt.