Fakta: Citat om försvaret

Så här skriver Officersförbundets medlemmar om den egna arbetsplatsen.

Om personalbristen:

"Fullständigt orimlig arbetsbörda. Obefintliga resurser. För mycket skall göras på för lite tid, med för lite personal. Prioritering av uppgifter är omöjlig då 'allt' har högsta prioritet."

"Sedan jag började 2000 har det bara blivit sämre, mer att göra och mindre material. Folk har slutat i stor omfattning vilket gör att det har blivit personalbrist också."

Om yrkesstolthet och outnyttjad kompetens:

"Man placeras på arbetsuppgifter som inte har någon betydelse eller ringa betydelse. Man utnyttjar inte äldres kompetens och kunnande. Man upplever sig själv som en belastning (typ elefanten vid vattenhålet i väntan på döden). När man påtalar hur man känner så blir det som 'nej så ska du inte känna/tycka'."

Källa: Officersförbundet

Materielbrist, överbelastning och allmänt missnöje – det är några av problemen försvaret brottas med. Officersförbundets medlemsundersökning visar att åtta av tio medlemmar tycker det är brist på materiel, utbildning eller personal.

– Det fanns förhoppningar om att försvarsbeslutet skulle göra saker bättre men nu står det klart att det inte löst problemen, säger Officersförbundets ordförande Lars Fresker.

"Ingen yrkesstolthet"

Han ser framför allt personalbristen som det stora problemet. Försvarsmaktens egna siffror visar att var fjärde person som utexaminerats från officersprogrammet mellan 2010 och 2015 valt att sluta.

– Tillsammans med försvarsmakten måste vi jobba med att behålla de som jobbar och arbeta med rekryteringen, säger Lars Fresker.

En person i undersökningen sammanfattar sitt missnöje: "Känner ingen yrkesstolthet längre. Hela vår organisation har kollapsat. Anledningen till att jag är kvar är den stora kamratskap som fortfarande finns kvar".

ÖB:s ansvar

Peter Hultqvist säger att resultaten i undersökningen är problematiska och pekar på att det är ett ansvar för ÖB Micael Bydén.

– Undersökningen indikerar problem på officerssidan där det finns människor som känner att de är missnöjda och det här måste man naturligtvis ta på allvar – men det är ytterst en arbetsgivarfråga för Försvarsmakten.

TT: Men du är ju ÖB:s politiske chef?

– Jag kan inte gå in och ta över arbetsgivaransvaret, då går jag utanför mina befogenheter. Det måste Försvarsmaktens ledning ytterst ta ansvar för.