Allt fler SFI-elever

Allt fler studerar svenska för invandrare.

Förra året studerade drygt 138 000 elever SFI, en ökning med 11 procent jämfört med året innan.

Under fjolåret slutförde endast 37 procent av SFI-eleverna i Sverige sin kurs.

Av det totala antalet elever avbröt 22 procent kursen helt, och 41 procent antogs fortsätta kursen följande år.

I Sverige behövs nu omkring 2 500 behöriga SFI-lärare Av de 3 400 SFI-lärare som finns i Sverige i dag är 39 procent behöriga. Det är kommunerna som ansvarar för kostnaden för SFI-undervisningen.

Enligt ett nytt regeringsbeslut och en lag som börjar tillämpas den 1 juli i år ska svenska för invandrare (SFI) inte längre vara en egen skolform utan ingå i den kommunala vuxenutbildningen. Huvudmannen för vuxenutbildningen ska verka för att undervisningen erbjuds på tider som är anpassade efter elevens behov.

Källa: Skolverket och Lärarförbundet.

– Många av eleverna får tillfälliga jobb. Flera av dem har försörjningsansvar för familjen och måste först och främst se till att ha arbete, säger Sivert Kvarnéus, rektor vid SFI (Svenska för invandrare) i söderort i Stockholm.

Maja Lind, SFI-lärare på SFI söderort i Skärholmen, Stockholm, instämmer, men ser problem i att en del elever avbryter kurser.

– Skälet till att elever hoppar av kan också vara att de fått en praktikplats genom Arbetsförmedlingen, som innebär att de inte får studera samtidigt. Praktikplatsen kanske ändå inte leder till jobb, och då kan eleverna tappa mycket av det de höll på att lära sig på kursen, säger Maja Lind till TT.

"Lärarbrist problemet"

Även Maria Rönn, vice ordförande vid Lärarförbundet, är bekymrad över den stora andelen avhopp bland SFI-elever.

– Språket är nyckeln till samhället. Visst är det bra att många av eleverna som avbryter sin kurs får jobb, men eleverna behöver språk på fler områden än det de lär sig inom sitt yrke, säger hon, men hävdar att det är bristen på SFI-lärare som gör att många elever hoppar av.

– Det är med hög kvalitet i studierna som man lockar elever att fortsätta sina kurser, säger Maria Rönn.

Därför borde obehöriga SFI-lärare få sina studier till behörighet finansierade, och eleverna ges större möjlighet att följa SFI-kurs samtidigt som de jobbar, tycker hon.

Behöriga lärare saknas

Inger Bergendorff, undervisningsråd på Skolverket, kan inte ange något skäl till elevernas avhopp, men tror inte att de beror på bristande kvalitet i undervisningen. Skolverket gör sitt för att stötta kommunerna i att stärka utbildningskvaliteten i form av bland annat studiehandledning på elevernas modersmål, påpekar hon.

När SFI-utbildningen i år blir en del av den kommunala vuxenutbildningen blir undervisningen mer individanpassad och det blir lättare för elever att kombinera studier och arbete, enligt Inger Bergendorff. Något som också Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister, framhåller.

– Att många elever hoppar av är såklart ett problem. Men om skälet är att eleverna får jobb och blir självförsörjande är det positivt. De kan lära sig svenska på sin arbetsplats, säger Aida Hadzialic till TT. Som en del av vårbudgeten satsar regeringen på att obehöriga SFI-lärare ska få läsa in svenska som andraspråk samtidigt som de behåller 80 procent av lönen, betonar hon.