Så smittar influensa

Smittrisken är större inomhus än utomhus, eftersom smittämnen skingras snabbare i fria luften. Det är vanligt att smittan sprids till exempel på bussar, i skolor, på förskolor och på arbetsplatser.  

Du smittar dygnet innan och fem dagar efter att du har blivit sjuk 
Vanligtvis smittar influensa som mest dygnet innan du får några symtom. Du kan alltså smitta andra utan att veta om att du är sjuk. Du är smittsam i fem dagar efter det att sjukdomen har brutit ut.

Du kan bli smittad igen 
Du har inte ett skydd flera år framåt även om du har haft influensa. Influensaviruset kommer i en ny form nästan varje år. Därför finns det alltid en risk att du kan bli smittad igen.

Källa: Vårdguiden 

Förra veckan rapporterade Folkhälsomyndigheten att antalet influensafall fortsätter att öka och just nu är influensa ett av de mest sökta orden bland svenskar på Google vilket kan förklaras av att ovanligt många har blivit allvarligt sjuka i år. Till skillnad från tidigare säsonger är det ovanligt mycket svininfluensa som härjar i år.

– Förra säsongen cirkulerade det mest av en influensatyp som drabbade framför allt äldre, men i år är svininfluensa den dominerande typen, både i Sverige och utomlands, och den drabbar främst på vuxna personer under 65 år, säger Anna Sara Carnahan, epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, till TT. 

►LÄS MER: Sex saker du inte visste om influensan

Om du plötsligt drabbas av muskelvärk, hög feber och känner dig allmänt risig är sannolikheten hög att du drabbats av influensa. Utbrottet varar från sex till sexton veckor. De flesta blir sjuka inom fem till sex veckor efter att de första som fått influensan upptäckts.

Folkhälsomyndigheten uppmanar därför alla som tillhör en riskgrupp att vaccinera sig. Till dessa räknas äldre över 65 år, gravida samt personer med kroniska sjukdomar, som hjärt-lungsjukdomar och diabetes.

Vaccineringen är i vissa landsting gratis för personer i riskgrupperna fram till den 29 februari. Det är beslutsfattarna i landstingen som bestämmer kostnaden. Än är det inte för sent att vaccinera sig.

►LÄS MER: Varning nu är influensan här 

Så kan du minska risken för influensa

Här är några enkla råd att tänka på för att undvika att bli smittad av influensa.

• Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.

• Använd gärna handsprit.

• Undvik att röra vid dina ögon, din näsa och din mun.

• Undvik nära kontakt med personer som du vet redan är sjuka. Det här kan du tänka på för att undvika att smitta andra om du är sjuk.

• Tvätta händerna ofta och noggrant, speciellt om du hostar och nyser.

• Använd gärna handsprit. • Hosta eller nys i armvecket, eller i en pappersnäsduk som du slänger i en soppåse.

• Stanna hemma från arbetet eller skolan så länge du har feber.