Fakta: 16 000 svarade

Undersökningen genomfördes i 21 länder: Australien, Österrike, Belgien, Kanada, Kina, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Nederländerna, Norge, Polen, Singapore, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA.

Över 16 000 personer deltog.

75 procent anser att vi bara ska äta hållbart fångad fisk för att rädda haven.

67 procent av de svarande i Sverige säger att de föredrar miljömärkt fisk när det är möjligt – 71 procent av kvinnorna och 62 procent av männen.

Fakta: MSC

Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell organisation som arbetar för miljömärkning av fisk och skaldjur. Miljömärket visar att fisken kommer från livskraftiga bestånd och har fångats med minimal inverkan på havsmiljön.

Svenskarna sticker ut i en stor undersökning som miljömärkningsorganisationen Marine Stewardship Council (MSC) har gjort i 21 länder med över 16 000 personer.

Tre fjärdedelar av de svarande i Sverige anser att vi, för att rädda haven, bara ska äta fisk från hållbara bestånd.

– Svenska konsumenter är generellt väldigt insatta och väldigt oroliga för havsmiljön. Det ligger högt på agendan, säger Minna Epps, chef för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen.

Men det är inte lika många som lever som de lär. 67 procent säger sig föredra miljömärkt fisk när det är möjligt.

– Det är alltid en liten skillnad mellan vad man säger och vad man verkligen gör. Men vi ser också att gapet börjar minska, det säljs mer och mer MSC-märkt fisk, säger Minna Epps.

Kvinnor och äldre bryr sig mest, enligt undersökningen.

Snittet i världen ligger samtidigt betydligt lägre med bara hälften som svarar att de föredrar miljömärkt fisk när det går.

För att fler ska köpa fisk från hållbara bestånd måste medvetenheten om miljömärket öka, anser Minna Epps.

– Det som kan hjälpa där är framför allt tydligare information i butikerna, säger hon.