Fakta: Bordsbön

Vid sekelskiftet var bordsbön och psalmsång inslag i både skolan och hemmet, skriver Dagen.

Det här kan vara en bordsbön, efter maten: "Tack, gode Gud, för maten. Amen."

"Glädjens Herre, var en gäst" är en populär kristen sång innan en gemensam måltid, med text och musik skriven av Hans Dietrich Stern 1950, som finns i den svenska psalmboken.

Källa: Tidningen Dagen, Svenska kyrkan.

Hela 5 procent av svenskarna över 15 år, 400 000 personer, uppger att de ber bordsbön varje dag eller nästan varje dag, enligt en Sifo-mätning som publiceras i tidningen Dagen.

Det kan ske tyst eller högt, med eller utan knäppta händer, i samband med en måltid.

86 procent av svenskarna uppger att de aldrig ber bordsbön.

Att be bordsbön är populärare i Sydsverige än i norr, enligt mätningen. 14 procent gör det dagligen eller nästan dagligen i söder medan endast 1 procent i Norrland uppger det.

Mats Aldén, stiftsadjunkt i Lund, lyfter fram två saker som kan ligga bakom skillnaden.

– Det finns en stark kyrklig sed här nere. Det är fler som konfirmerar sig, döper sig och har gudföräldrar. Det kan hänga samman med det, att det är viktigt med kyrkliga handlingar, säger han till tidningen.

Vilka böner det rör sig om framgår inte av statistiken. 1 000 svenskar intervjuades av Sifo per telefon den 12–15 september.