– Det här innebär en försvagning av skyddet för den personliga integriteten.

Camilla Sparr, jurist på Datainspektionen, om att söktjänster som Merinfo.se och Hitta.se kan kringgå personuppgiftslagen genom att skaffa utgivningsbevis.

– Vid vår lansering för elva år sedan så var vi först ut med att publicera mobiltelefonnummer till privatpersoner. Och det var ett herrans liv då. Så gränserna förskjuts gradvis, men vi försöker hela tiden hålla oss inom ramen för det som känns moraliskt acceptabelt.

Alexander Hannerland, vd på Schibsted-ägda Hitta.se.

Fakta: Utredning ska vara klar i höst

Den dåvarande, borgerliga regeringen gav 2014 en parlamentariskt sammansatt kommitté i uppdrag att utreda vissa frågor som gäller tryck- och yttrandefrihet.

Kommittén ska bland annat analysera om skyddet för den personliga integriteten i databaser med utgivningsbevis är tillräckligt.

Enligt direktiven ska kommittén "föreslå de grundlagsändringar och andra lagändringar som den finner motiverade".

Senast den 1 september 2016 ska uppdraget redovisas.

Källa: Regeringen

Fakta: Behöver inte ta bort information

Såväl privatpersoner som företag, organisationer och myndigheter kan ansöka om utgivningsbevis hos Myndigheten för radio och tv.

Ett utgivningsbevis ger samma grundlagsskydd för yttrandefriheten som massmedieföretag har när det gäller publiceringar på internet.

Utgivningsbevisen är giltiga i tio år och kan därefter förnyas.

Den som vill att en sajt som har utgivningsbevis ska ta bort information får vända sig till företaget bakom webbplatsen – Datainspektionen kan inte göra något.

Företagen har dock rätt att publicera även personliga uppgifter och behöver inte ta bort dem.

Källor: Myndigheten för radio och tv, Datainspektionen

Hundratals svenskar vände sig i fjol till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet i frågor som rör hantering av personuppgifter, med klagomål på söktjänster som Merinfo.se, Hitta.se, Ratsit, Eniro och Birthday.se.

Detta trots att Datainspektionen på sin webbplats råder allmänheten att inte klaga – myndigheten kan ändå inte göra något. Företagen bakom tjänsterna har så kallade utgivningsbevis, och åtnjuter därmed samma grundlagsskyddade yttrandefrihet som massmedieföretagen.

– Personuppgiftslagen gäller inte för de här webbplatserna. Det gör att vi på Datainspektionen inte kan ha några synpunkter eller utöva tillsyn, säger Camilla Sparr, jurist på myndigheten.

Känner sig kränkta

Det finns ingen statistik över antalet klagomål per kategori, och Datainspektionen sparar bara inkomna mejl i tre månader. Men ett stickprov för ett drygt år sedan visar att uppemot en femtedel av alla e-postfrågor rör webbplatser av det här slaget. Det motsvarar över 1 000 mejl om året. Till det kommer en ansenlig mängd telefonsamtal.

– Det är många som upplever sig kränkta av att webbplatserna publicerar så pass mycket information om dem. De vill kunna välja själva vad som ska publiceras om dem på internet, säger Camilla Sparr.

Hon menar att mängden synpunkter ökar i takt med att söktjänsterna lägger till allt mer information. Numera lämnar flera tjänster uppgifter om saker som fordonsinnehav, personkopplingar och bostadens uppskattade värde.

"Droppe i havet"

De senaste tre månaderna har inspektionen fått 136 mejl om de fem ovan nämnda söktjänsterna. Mer än hälften, 71 stycken, rör Merinfo.se. Näst flest gäller Hitta.se som ägs av mediekoncernen Schibsted och som dragit på sig 25 synpunkter.

Christian Nilsson, ansvarig utgivare på Merinfo.se, värjer sig mot kritiken och menar att den är "en droppe i havet" jämfört med antalet användare som uppskattar tjänsten.

– Vi bara sammanställer offentlig information. Vi kan inte avgöra om informationen ska vara offentlig eller ej, säger han.

Merinfo.se tar i princip inte bort någon information från tjänsten på eget bevåg, utan menar att det är upp till de myndigheter som tillhandahåller informationen att avgöra om den ska döljas. Hitta.se har en annan inställning:

– Om det är någon som inte vill synas på Hitta.se med viss information så plockar vi bort den. Vanligtvis så har vi rättat till det inom ett dygn, säger vd Alexander Hannerland.