Så säger lagen om sexualbrott

"Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år.

Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation.

Är ett brott som avses i första eller andra stycket med  hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre  grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år.

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2013:365).

Källa: Svensk författningssamling

Händelsen inträffade i mars förra året. En 30-årig man – och en hittills oidentifierad man – träffade kvinnan på en krog. Efter stängning följde kvinnan med männen i en bil. På en rastplats söder om Göteborg våldtogs kvinnan av de två männen.

LÄS MER: Karla: Jag våldtogs 43 200 gånger

Tingsrätten bedömde det som en grov våldtäkt, bland annat för att det var två gärningsmän inblandade som "agerat tillsammans och i samförstånd". De dömde den 30-åriga mannen till fyra och ett halvt års fängelse.

Men hovrätten håller inte med tingsrätten om att det var en grov våldtäkt och sänker nu straffet med ett år. Anledningen: männen har inte "agerat så mycket tillsammans eller hjälpt varandra under själva våldtäkterna på sådant sätt att gärningen är att rubricera som grov", skriver hovrätten.

– Jag tycker att domen är dålig. Den präglas av en överlägsen manssyn från 1800-talet, säger Sven-Erik Alhem, rättsexperten och förbundsordförande i Brottsofferjouren.

Så här skriver hovrätten i domslutet: ”Målsäganden uppfattade det som att X då var ensam med henne och att den andre mannen hade lämnat bilen. Den andre mannen deltog alltså just då inte i övergreppet. Inte heller deltog X när den andre mannen hade samlag med målsäganden.”

– Det har ingen som helst betydelse att de står i kö för att genomföra ett samlag mot någons vilja. Det är så fundamentalt bristfällig grundsyn för vad det innebär för en ung människa att utsättas för flera våldtäktsmän. Det är skrämmande, säger Sven-Erik Alhem.

►LÄS MER: Experterna slår hål på sex myter om våldtäkter

Hovrätten skriver i domen att de anser att männen agerat tillsammans ”när de flyttade målsäganden från framsätet till baksätet i syfte att den andre mannen skulle förgripa sig sexuellt på henne”. Samtidigt anser hovrätten att männen inte hjälpt varandra nog mycket för att det ska bedömas som en grov våldtäkt.

– Ur ett brottsofferperspektiv är det väldigt förnedrande beskrivning. Det är sällan jag är så kritisk mot en dom, säger Sven-Erik Alhem som inte tror att Högsta domstolen kommer ta upp fallet.

För våldtäkten anser hovrätten att straffvärdet för den 30-åriga mannen är tre års fängelse, vilket är över straffminimum. I kombination med narkotikarelaterad brottslighet döms mannen till tre och ett halvt års fängelse.