Den välkände människosmugglaren Amir Heidari som utvisades till Iran 2006 ansöker om nåd hos svenska regeringen. Ansökan kom till regeringen i slutet av juli och där skriver en anhörig till honom att Heidari mår mycket dåligt psykiskt i Iran vilket påverkat hans barn och hela familjen efter en lång tid åtskilda, rapporterar SVT Nyheter Uppsala.

Heidari har själv hävdat att han smugglat 100 000-tals människor från Iran, varav drygt 37 000 till Sverige. Från 1980-talet och till början av 2000-talet dömdes han flera gånger för människosmuggling i Sverige, men hans anhörige uppger i nådeansökan att verksamheten upphört.

En handläggare på justitiedepartementet säger att regeringen behandlar Heidaris ansökan, att inget datum för beslut finns men att regeringen sällan beviljar nåd.