EU och dess medlemsländer skötte sig aningen lite bättre i fjol än året dessförinnan när det gäller att hålla koll på sina utgifter, konstaterar EU:s revisionsrätt i sin årsrapport.

Antalet fel på utgiftssidan uppskattas till 4,4 procent, jämfört med 4,5 procent för år 2013. Felen består framför allt av att utbetalningar gjorts till saker som inte är stödberättigade, att upphandlingsreglerna inte följts eller att jordbrukare redovisat felaktiga arealer. Bland de mer iögonfallande felen finns en motocrossbana i Spanien som fått bidrag som åkermark.

Av totalt över 1 200 granskade överföringar har 22 fall av misstänkta bedrägerier upptäckts och hänvisats till antikorruptionsenheten Olaf, skriver revisionsrätten i sin rapport.