Fakta: Sked i trosan

Länsstyrelsen i Östergötland har nyligen dragit i gång en flygplatskampanj mot barn- och tvångsäktenskap. På informationsbladet publiceras ett telefonnummer om vart man kan vända sig för att inte tvingas bort.

Den ideella kvinno- och tjejjouren Terrafem driver boendet Tjejhuset i Stockholm, som tar emot unga kvinnor på flykt. Terrafem har inlett kampanjen "Sommarbrud mot sin vilja" där de bland annat sprider information om deras jourtelefon dit man kan vända sig för att få hjälp med skydd. Numret är 020-521010.

Den brittiska aktivistgruppen Karma Nirvana, som arbetar mot tvångsäktenskap, sprider en metod som går ut på att flickan placerar en sked i sin trosa. Den ger sedan utslag i säkerhetskontrollen. Flickan kommer då att föras till ett enskilt rum och kan larma personalen.

Fakta: Tvångsäktenskap

Skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap skärptes 2014, då två nya brott infördes i brottsbalken: äktenskapstvång och vilseledande tvångsäktenskapsresa.

Att tvinga någon till äktenskap var redan straffbart, rubricerat som olaga tvång, men genom den nya lagen blev fler handlingar straffbara.

Straffet för äktenskapstvång är fängelse i upp till fyra år. Om brottet begås i annat land kan personen ändå straffas i Sverige.

Den som lurar någon att resa utomlands för att giftas bort under tvång kan dömas till fängelse i två år.

Regeringen aviserade tidigare i år att den vill se över varför lagen mot äktenskapstvång inte fått avsedd effekt. Inget fall har ännu lett till åtal.

Källa: Regeringskansliet, TT.

Över 100 000 flickor, och en del pojkar, lever ett liv som präglas av hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige, enligt Rädda Barnen.

Ingen vet exakt hur stort problemet med barn- eller tvångsäktenskap är, men den nationella stödtelefonen mot hedersförtryck har tagit emot ett par hundra samtal om oro eller planer på tvångsäktenskap sedan starten för drygt två år sedan.

35-åriga Mariam var 19 år när mardrömmen slog till. Familjen beslutade att hon skulle gifta sig med en man i hemlandet Irak.

– Jag var på väg till skolan när jag hörde min pappa prata i telefon om att gifta bort mig. Jag trodde att jag hade hört fel, säger hon.

Miriam försökte övertala sin pappa, men utan framgång.

– Min dröm var att plugga vidare efter gymnasiet och bli polis, inte att gifta mig. Men min pappa vägrade att förstå.

"Jag grät"

Giftermålet skulle ske i Sverige. Innan dess försökte Mariams familj få henne att prata i telefon med sin blivande make.

– Jag vägrade, grät och låste in mig på mitt rum.

Sedan den nya lagen infördes 2014 om äktenskapstvång eller vilseledande till äktenskapsresa har 67 personer anmälts – ingen av dem har dömts.

Regeringen ska snart se över lagen mot äktenskapstvång eftersom den inte fått avsedd effekt.

– Lagstiftningen är på plats men den måste kunna tillämpas bättre. Justitieministern ska snart se över den, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Hon understryker vikten av tidiga insatser i skolan för att komma åt problemet och att man måste informera flickor om deras rättigheter.

– Det är även viktigt att vuxna inser vilken lagstiftning som gäller i Sverige om de begår något brott, säger Regnér.

Lurade sin familj

Mariam var listig och lyckades ta sig ur tvångsäktenskapet på egen hand.

– När min blivande man skulle resa hit kallades jag till Migrationsverket för en intervju för att hans resa till Sverige skulle beviljas. Jag berättade allt för dem och hans ansökan avslogs. Min familj fick aldrig veta sanningen.

Nyligen lanserade länsstyrelsen i Östergötland en tåg- och flygplatskampanj i landet för att minimera risken att barn förs ut ur landet mot sin vilja. Informationsmaterial på olika språk har satts upp på flygplatser i Linköping, Västerås och Jönköping, samt på tåg i Mellansverige.

Även Liberalerna har engagerat sig i frågan. Partiet vill att de internationella flygplatserna Arlanda, Landvetter och Sturup deltar.

– Det är bra med mer information i frågan. Men vi lurar oss själva om vi tror att en flygplatskampanj ska rädda dessa flickor, säger Bernardita Nunez, verksamhetsledare på den ideella kvinno- och tjejjouren Terrafem.