Sverige och Finland ska utveckla en gemensam marin stridsgrupp. Enligt regeringsbeslutet är det övergripande syftet att kunna använda båda ländernas marina resurser och förmågor mer kostnadseffektivt.

Samarbetet ska ses som en del av att regeringen sedan tidigare lägger särskilt stor vikt vid att fördjupa försvarssamarbetet med Finland.

Den nu aktuella marina stridsgruppen ska särskilt se till gemensamma förvarsförmågor, internationella krishanteringsoperationer och förmågan att kunna agera tillsammans med försvarsalliansen Nato.

På sikt ska styrkan även kunna ha förmåga att genomföra sjöövervakningsoperationer och sjöfartsskydd.