Ett hårt klimat, med både fysiska och verbala kränkningar, gör att Sätilaskolan i Marks kommun hotas av vite på 700 000 kronor. Skolinspektionen har besökt skolan vid flera tillfällen under våren och uppdagat stora missförhållanden, skriver Borås Tidning.

Kommunen får till den 15 september på sig att komma till rätta med problemen.