Det är i tidskriften Science som amerikanska forskare beskriver ett lite udda samband mellan infektion med olika parasitmaskar och möjligheterna att bli gravid.

I den nio år långa studien ingick 986 kvinnor från tsimane-folket i Bolivia. Hos dem består familjerna i genomsnitt av nio barn, samtidigt som runt 70 procent är infekterade med olika parasitmaskar.

Nu visar det sig att dessa maskar har en stor påverkan på familjestorleken. Kvinnor som under en längre tid varit infekterade med rundmasken Ascaris lumbricoides har i genomsnitt två fler barn, jämfört med icke-infekterade kvinnor. Infektion med hakmaskar har motsatt effekt. En sådan infektion resulterar i tre färre barn.

Forskarna, verksamma vid University of California Santa Barbara, tror att maskarna förändrar kvinnornas immunförsvar, så att de blir mer eller mindre mottagliga för en graviditet.

Forskarna rekommenderar dock inte barnlängtande kvinnor att låta sig infekteras av den aktuella masken, men tror samtidigt att fyndet kan resultera i nya fertilitetshöjande läkemedel.