Fakta: EU-förslaget

EU-kommissionen föreslog den 18 november en skärpning av EU:s vapendirektiv.

Syftet är att motverka terrorism och annan grov brottslighet.

Helautomatiska vapen och vissa halvautomatiska, civila vapen som liknar automatvapen bör förbjudas.

Nationella vapenregister ska kunna stämmas av mot varandra inom EU.

Ett EU-system för märkning av skjutvapen bör inrättas.

Näthandel med vapen mellan privatpersoner föreslås bli begränsat.

Läkarkontroll ska ske när någon söker vapentillstånd/licens. För vissa vapen ska licensen förnyas vart femte år.

Reglerna ska omfatta även vapen på museer och hos samlare.

Avaktiverade vapen, larm- och signalvapen, akustiska vapen och replikor omfattas.

Källa: Regeringskansliet, Faktapromemoria 2015/16:FPM24

Naturvårdsverket och jägarorganisationer tycker lika illa om förslaget om ändring av EU:s vapendirektiv. Jägareförbundet anser att förslaget är luddigt formulerat.

– Jag skulle kalla det för effektlös symbolpolitik, säger Anders Grahn, chef för intressebevakningen på Jägareförbundet.

Förslaget kom efter terrorattackerna i Paris i november förra året. EU:s stats- och regeringschefer beställde det dock redan 2015 efter terrordåden i Köpenhamn och Paris. Syftet är att öka kontrollen av extra farliga vapen, som automatvapen.

– Det är inte jägarnas vapen som används illegalt. Man kommer inte åt problemet genom att införa restriktioner på det som är legalt, säger Grahn.

Enligt Brottsförebyggande rådet har bara en bråkdel av legala vapen använts i ett fåtal fall av dödligt våld med skjutvapen.

Inte nådiga

I december skickade regeringen ut förslaget på remiss, inför förhandlingarna i EU om direktivet under våren. Många remissvar slår ner på hela eller delar av det.

Försvarsmakten säger att skytteorganisationer måste kunna ha kulsprutepistoler, automatkarbiner och gevär med kikarsikte för att driva en skjutteknisk utveckling framåt.

Naturvårdsverket varnar för att förslaget att förbjuda så kallade halvautomatiska vapen för civilt bruk skulle skada jakt och viltförvaltning. Det skulle kunna leda till förbud mot alla halvautomatiska jaktvapen. Det skulle drabba en femtedel av landets jägare, enligt Grahn.

Polisen tror inte att tolkningen blir så vid. Sannolikt "kommer det stora flertalet av de svenska halvautomatiska gevär som i dag finns för jaktändamål därför inte att beröras", skriver polisen.

Läkarkoll avvisas

Polisen, Naturvårdsverket, Jägarnas riksförbund, Jägareförbundet och en rad sportskytteförbund nobbar kravet på högst femåriga vapenlicenser för vissa vapen samt tvång på läkarkontroll vid nya och förlängning.

– Systemet kommer inte att hålla för det, det kommer gå fruktansvärt långsamt. Hur ska man klara av det här om man samtidigt ska göra läkarkontroller, säger Grahn.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) har beskrivit förslaget som "bristfälligt och svårtydbart".

– Vissa halvautomatiska vapen och helautomatiska vapen ska vara förbjudna, menar jag. Men den avgränsning som kommissionen har är inte funktionell. Den riskerar att hota vitala svenska jaktintressen, sade Ygeman i en riksdagsdebatt före jul.