– Nu måste de nordiska länderna se till att vi får legala asylvägar, så att det inte blir människosmugglarna som bestämmer hur många som kommer, säger Drude Dahlerup.

Hon anser att de hårdare reglerna – de svenska id-kontrollerna och de danska gränskontrollerna – innebär att båda länderna passerat en brytpunkt.

– I Sverige kunde man tidigare inte diskutera hur många flyktingar man skulle ta emot, eftersom det ansågs vara Sverigedemokraternas fråga. I Danmark var det gränskontrollen, särskilt mot Tyskland, som bara drevs av Dansk Folkeparti. Nu har de principerna fallit i båda länderna. Det innebär en otroligt stor förändring av det politiska landskapet.

Frågan har även lett till en kris i relationerna mellan Danmark och Sverige. För EU innebär restriktionerna att Dublinförordningen urholkas ytterligare, menar Drude Dahlerup.

– Det är inget tvivel om att det kommer att få dominoeffekter. Men mitt stora bekymmer är vad som händer med de tusentals människor som redan har betalat flyktingsmugglare alla pengar de har och som nu stoppas vid gränserna. Vem ska ta hand om dem?