Enligt en lex Maria-anmälan ska en kvinna som låg inne på obstrektiksektionen på Karolinska sjukhuset i september 2015 av misstag blivit tilldelad bröstmjölk som tillhörde en annan kvinna på samma enhet. 

► LÄS MER: Trodde graviditet var missfall
 

Kvinnan ska ha ha blivit tilldelad bröstmjölk av en barnmorska ur ett kylskåp som användes specifikt för ersättningsmjölk. Totalt fanns fyra flaskor bröstmjölk i kylen, men endast en var korrekt märkt. Kvinnan blev därför tilldelad flaskan som var korrekt märkt, men ingen id-kontroll genomfördes i samband med att hon fick mjölken.

Mamman upptäckte själv misstaget när hon såg att mjölkflaskan var märkt med en annan kvinnas namn och personnummer. Då hade dock barnet redan matats med fel bröstmjölk. 

Enligt lex Maria-anmälningen hade detta kunnat medföra "allvarlig vårdskada". 

► LÄS MER: Ungdomshem missade att flickan var gravid – i vecka 23