Fakta: Påverkar belöningssystemet

Sifrol innehåller den aktiva substansen pramipexol som stimulerar dopaminreceptorerna i hjärnan. Stimuleringen utlöser nervimpulser som kan hjälpa till att kontrollera kroppens rörelser, något som är problematiskt vid Parkinsons sjukdom.

Dopamin är en signalsubstans som även är aktiv i människans belöningssystem. Forskning har visat på förändringar i aktiviteten av dopamin hos personer som bland annat lider av spelmissbruk.

I dag, berättar SVT Nyheter Västernorrland, har mannen, som vill vara anonym, spelat bort två miljoner kronor och är helt utblottad.

– Jag började spela och jag spelade och spelade, dygnet runt, alla dagar i veckan, säger han.

Till en början smög han med sitt spelande och det tog två år innan alla i hans närhet förstod vad som hände.

– Det slutade med en massa SMS-lån.

Darius Matusevicius, klinisk utredare på Läkemedelsverket, bekräftar att Sifrol och liknande mediciner som påverkar dopaminsystemet, kan orsaka spelande.

– Det är en välkänd biverkan. Det finns sådana rapporter i litteraturen, att patienter som aldrig spelat tidigare börjar spela, säger han till SVT.

I läkemedelsförteckningen Fass står att Sifrol även kan resultera i överdrivet, okontrollerbart köpbeteende, hetsätning samt ökat sexuellt intresse.

Dessa biverkningar definieras dock som "mindre vanliga", om än inte "sällsynta".