Fakta: Ensamkommande barn och unga

Det har stor betydelse om man registreras som barn eller vuxen.

Ensamkommande barn och unga under 18 år har mer rättigheter och får mer stöd och annat boende än vuxna.

De kan inte skickas tillbaka på samma sätt som en vuxen.

För tio år sedan var antalet ensamkommande barn och unga asylsökare drygt 800 per år.

2009 gick antalet över 2 000 och mellan 2013 och 2014 fördubblades nästan antalet från 3 852 till 7 049.

2015 ökade antalet till fem gånger så många: 35 369.

– Frågan om en asylsökande är under eller över 18 år är viktig, inte bara när det gäller frågan om uppehållstillstånd utan även när det gäller boende och omvårdnad. Det är inte lämpligt att vuxna asylsökande bor med ensamkommande barn i barnboendena, säger Morgan Johansson.

I höstas fastslog regeringen att myndigheterna måste tillämpa medicinska åldersbestämningar. Nu talar man om ålderbedömningar, vilket återspeglar svårigheten att exakt fastställa någons ålder. Det kan skilja på upp till två år.

Även om vissa åldersbedömningar görs har läget varit låst sedan Socialstyrelsen utfärdade rekommendationer 2012. En viktig orsak har varit att Svenska barnläkarföreningen motsatt sig att göra detta.

Socialstyrelsen ska nu i april presentera en vetenskaplig genomlysning av metoder för åldersbedömningar. Morgan Johansson ser framför sig ett statligt ansvar för bedömningarna med Migrationsverket och Rättsmedicinalverket som huvudaktörer. Han framhåller att det är viktigt att åldersbedömningarna görs så tidigt som möjligt i processen, helst innan beslut om boende tas.