Fakta: Vem syns i media?

We Effect och Retriver har analyserat 609 artiklar i tidningar och magasin som handlar om bistånd i Afrikanska länder söder om Sahara.

I 24 procent av artiklarna där svarta människor finns med på bild anges deras namn. Året innan var siffran 13 procent.

36 procent av alla kvinnor är namngivna, jämfört med 23 procent året innan.

17 procent av de afrikanska männen namnges, ökning från 7 procent.

17 procent av barnen som förekommer på bild namnges, jämfört med 10 procent.

Vita människor namnges i 93 procent av fallen.

Vita kvinnor namnges i 96 procent av artiklarna där de förekommer på bild.

Källa: We Effect

När arbetet med svenskt bistånd i Afrika synliggörs i svenska medier är det stor skillnad på hur vita och svarta människor framställs. Biståndsorganisationen We Effect och medieanalysföretaget Retriever analyserar varje år bildsatta artiklar om bistånd i svenska dagstidningar och magasin.

Under 2015 namngavs svarta människor på bild i 24 procent av artiklarna där bilder förekom, en ökning med 13 procent jämfört med året före, enligt rapporten.

Mest anonyma är männen och barnen, även om andelen som namnges ökar även där. Afrikanska män namnges främst på bilder tagna i Sverige i samband med besök hos svenska biståndsorganisationer.

Vita människor namnges i 93 procent av artiklarna där de förekommer på bild.

Bilder på biståndsarbetare dominerar rapporteringen. Samtidigt minskar antalet offerbilder. Offer förekommer på bilderna i 10 procent av fallen. Under 2011 förekom offer i 40 procent av artiklarna.

Totalt sett skrevs färre artiklar om svenskt bistånd i Afrika under 2015 jämfört med året före.