Delrapporten innehåller inga skarpa förslag, men väl en analys av dagens medieutbud. Bland annat fastslås att mediernas demokratiska funktion hotas när traditionella nyhetsmedier anpassar sig till en fragmenterad, digital verklighet.

I rapporten står bland annat att "det svåra ekonomiska läget för de kommersiella medierna redan drabbat demokratin".

Framtidens mediepolitik

Senast den 30 april nästa år ska förslag till en framtida mediepolitik presenteras och den särskilda utredaren Anette Novak öppnar för ett statligt stöd som radikalt skiljer sig från dagens presstöd. Utredningen undersöker möjligheten att införa ett kvalitetskrav i de kriterier som avgör vilka medier som kan få statligt stöd.

– De stödformer som vi skapar ska driva kvalitet. Om marknadslogiken försämrar kvaliteten på journalistiken så vore det fantastiskt om vi kan ha ett stödsystem som motverkar den utvecklingen, säger Anette Novak till TT.

Av utredningen framgår att ett framtida statligt stöd till medierna ska vara plattformsoberoende och alltså lika gärna kunna gå till nättidningar som till papperstidningar. Men hur kvalitetskravet ska formuleras vill Anette Novak inte svara på.

Alla politikområden

– Vi tittar på det nu och en modell som vi undersöker är den som finns på kulturområdet eller inom forskning. Man kan tänka sig att representanter för mediebranschen avgör vilka aktörer som kan få stöd på samma sätt som till exempel konstnärer idag är med och beslutar om bidrag till andra konstnärer.

Anette Novak konstaterar att utredningen tangerar snart sagt alla politikområden. En fråga som är av stor demokratisk vikt handlar om tillgång till bredband.

– Ser man på hela Sverige är tillgången god, men går man närmare ser man att landet är som en schweizerost. Det finns massor av hål över allt där medborgare inte nås av höghastighetsinternet. Ett nät som inte fungerar är samhällsfarligt, säger hon.