Regeringen har beslutat att förlänga medieutredningen till den 31 oktober. Förlängningen beslutas på utredningens egen begäran. Europeiska kommissionen har också godkänt en svensk begäran om förlängning av det nuvarande presstödssystemet – med vissa förbättringar, till och med 2019, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Senast den 30 april i år skulle förslagen till en framtida mediepolitik först presenteras. Den särskilda utredaren Anette Novak har tidigare öppnat för ett statligt stöd som radikalt skiljer sig från dagens presstöd. Utredningen undersöker möjligheten att införa ett kvalitetskrav i de kriterier som avgör vilka medier som kan få statligt stöd.