FAKTA: De har fått uppehållstillstånd hittills 2015

Under perioden januari till och med oktober har 30 220 asylsökande beviljats uppehållstillstånd i Sverige.

Antalet asylsökande under samma period uppgår till 112 000. Ytterliga cirka 30 000 personer har sökt asyl under november.

De som får bifall på sina asylansökningar delas in sex grupper.

Regeringens förslag innebär att det blir svårare att få asyl på grund av "särskilt ömmande omständigheter". De som räknas till "övriga skyddsbehövande" kommer bara i yttersta undantagsfall att få asyl.

De drygt 30 000 som fått asyl beviljad i år består av:

Alternativt skyddsbehövande, 15 378 (51%)

Konventionsflyktingar, 11 054 (36%)

Kvotflyktingar, 1 674 (6%)

Särskilt ömmande omständigheter, 1 299 (4%)

Verkställighetshinder, 661 (2%)

Övriga skyddsbehövande, 154 (0,5%)

(Summan av procentandelar når inte 100 på grund av avvikelser i avrundningen)

Källa: Migrationsverket.

FAKTA: Regeringens åtgärdspaket

Sveriges utlänningslag anpassas till EU:s minimikrav senast i april.

Lagändringarna ska gälla i tre år.

Tidsbegränsade uppehållstillstånd ska gälla för alla flyktingar utom kvotflyktingar.

Barnfamiljer och barn som fram till 24 november registrerat en asylansökan undantas.

Tidsbegränsade uppehållstillstånd ska gälla i tre år för flyktingar och ett år för alternativt skyddsbehövande.

De med tidsbegränsade uppehållstillstånd ska bara kunna återförenas med kärnfamiljen.

För makar krävs att båda är minst 21 år för rätt till återförening.

Alternativt skyddsbehövande med tidsbegränsade uppehållstillstånd ska inte ha rätt till familjeåterförening.

Försörjningskrav ska gälla alla som inte ansöker om familjeåterförening inom tre månader efter att flyktingstatus beviljats.

Uppehållstillstånd ska inte längre beviljas för övriga skyddsbehövande.

Uppehållstillstånd ska bara beviljas av humanitära skäl i vissa mycket begränsade fall.

Medicinsk ålderbestämning återinförs.

Id-kontroller införs även på bussar och tåg på väg till Sverige.

Källa: Regeringen.

Tillfälliga uppehållstillstånd, hårdare försörjningskrav, begränsad rätt till familjeåterförening och anhöriginvandring samt tuffare regler för asyl av humanitära skäl.

Regeringen vill minska trycket på Migrationsverket, men generaldirektör Anders Danielsson menar att de nya reglerna kommer att leda till mer arbete för verket, bland annat för att uppehållstillstånden för de som klassas som alternativt skyddsbehövande och flyktingar kommer att omprövas efter ett respektive tre år.

Migrationsverket räknar också med fler rättsprocesser, eftersom fler kommer att vilja klassas som flyktingar. I dag ges majoriteten av uppehållstillstånden till alternativt skyddsbehövande.

– Beslutar vi att man har flyktingstatus följer ett rättighetspaket med. För det första får du tre års uppehållstillstånd, för det andra får du återförenas med din familj. Det får du inte med det andra alternativet, säger Anders Danielsson.

Forskare tror gränsen stängs

Att färre söker asyl i Sverige, som regeringen vill, blir en effekt av förslagen – men effekten på längre sikt är svår att bedöma, menar Danielsson.

– Det är ett race to the bottom i Europa i dag. En viktig faktor är vad som händer i andra länder, om andra länder gör likadant som Sverige kommer kanske Sverige i den kontexten framstå som det bättre alternativet trots allt, säger Anders Danielsson.

Joakim Ruist, som forskar om internationell migration vid Handelshögskolan på Göteborgs universitet, tror inte att regeringens senaste förslag får särskilt stor effekt.

– Jag tror att de tar små steg nu för att vi som väljare ska vänja oss vid att man vrider åt och till slut kommer att stänga gränsen helt. Jag önskar att man sa det, att för tillfället är det inte möjligt att söka asyl här. Det hade varit det ärliga. Nu är det ett dubbelspråk.

Inga effekter än

Statsminister Stefan Löfven (S), som på onsdagen besökte gränspolisen på Hyllie station i Malmö, undvek att svara på frågan om åtstramningarna är ett steg mot att stänga Sveriges gränser, men säger att regeringen nu väntar på effekterna av sina förslag.

– Meningen är att vi ska ha ett kraftigt minskat antal asylsökande till Sverige – att andra länder ska ta ansvar, säger Stefan Löfven till TT.

– Räcker inte det här får vi titta längre fram, säger Löfven.

Först om ett par dygn väntar sig gränspolisen se om antalet asylsökande förändras. Leif Fransson, operativt ansvarig för gränspolisen i region syd, tror att id-kontroll på bussar och tåg kommer att leda till en minskning.

– Absolut. Då tror jag även att Danmark inte är så långt efter att också införa gränskontroll, säger Fransson.