Fakta: Anmälningar av sexuellt ofredande

Polisens underrättelseenhet Noa tog i våras fram en rapport om sexuella ofredanden mot ungdomar. Rapporten summerar anmälningar från ungdomar upp till 17 år från 2011 till februari 2016.

Totalt under perioden gjordes 10 705 anmälningar om ofredande.

2 224 av dessa avsåg ofredanden på sociala medier.

1 081 anmälningar gällde ofredanden i skolan.

119 anmälningar avsåg ofredanden under festival.

Källa: Ekot.

– Nu när den här frågan är på dagordningen vill vi att man tar samtalet om det också ute i Sveriges skolor. Det finns en möjlighet att prata om det som varit aktuellt och styra in det på hur det är i skolan, säger Hugo Wester, undervisningsråd på Skolverket.

Lagstadgad skyldighet

Han säger att det i många skolor redan bedrivs ett framgångsrikt arbete mot trakasserier och kränkningar men att det finns brister på många håll i det förebyggande arbetet. Ofta handlar det om att skolorna agerar först när något har hänt.

– Om det är något man skulle kunna jobba med och utveckla är det det breda främjande arbetet. Skolan har ett tydligt uppdrag att jobba med de här frågorna, det är något som slås fast i skollagen och läroplanen, säger Hugo Wester.

Självklar del

Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog tycker att det är bra att det skapas uppmärksamhet kring problemet med sexuella ofredanden i samband med skolstarten. Men han betonar också att det viktigaste är att det inte får stanna där.

– Skolan är en oerhört viktig plattform för värdebaserade frågor och frågor om respekt för varandra. Det vi vill se är att det blir en systematik kring arbetet i skolan med dessa frågor. Det ska vara en självklar del av ämnesundervisningen och vi tycker att det är viktigt att den obligatoriska till sex- och samlevnadsundervisningen också handlar om rättigheter, normkritik och våld, säger Magnus Jägerskog.