– Det är ett viktigt beslut för legitimiteten i flyktingpolitiken och en signal till människor att det inte går att bara komma hit på vinst och förlust, bli kvar och få behålla förmåner, säger statsminister Stefan Löfven, som öppnar för fler kontroller på arbetsplatser för att motverka svartjobb och att hitta papperslösa och asylsökande som fått avslag.

Fakta: Vad var Reva?

Reva-projektet var ett samarbete mellan Polisen, Migrationsverket och Kriminalvården som bedrevs för några år sedan.

Det stod för "Rättsäkert och effektivt verkställighetsarbete."

Målet med Reva var att genom nya rutiner korta ner handläggningstiderna, bland annat genom att dela in olika utvisningsärenden i olika grupper utifrån om de är svåra eller lätta att genomföra.

Om en person inte lämnar Sverige självmant efter att ha fått nej på sin asylansökan får polisen ansvar för att leta upp och utvisa personen.

Den kritik som fanns mot Reva handlade främst om att polisen sades kontrollera folk på gatan utifrån om de "såg utländska ut".

Källa: Migrationsverket, Polisen, TT

– Vi vet ju att människor som avviker ibland dyker upp på arbetsplatser och utnyttjas av mindre nogräknade. Det är oacceptabelt, vi står upp för den svenska modellen och ska inte ha något A-, B- och C-lag på arbetsmarknaden, säger Löfven.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) säger att det kommer att bli ännu viktigare att ha "ordning och reda" på arbetsmarknaden när antalet som får nej på sin asylansökan ökar, efter förra årets flyktingström.

Öka trycket

– Jag tror att man ska öka trycket när det gäller arbetsgivare och arbetsplatser snarare än allmänna kontroller, säger Johansson till TT vid ett besök på Migrationsverkets förvar i Märsta.

Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson säger att M redan i höstas föreslog fler riktade åtgärder för att hitta personer som är här utan tillstånd.

– Vi riskerar att få ett skuggsamhälle där människor far illa, säger hon.

Morgan Johansson och statsministern informerade sig i Märsta om ett projekt som verket, polisen och kriminalvården driver för att öka antalet genomförda av- och utvisningar av personer som fått nej till asyl. Regeringen har gjort klart att antalet utresor efter avslag måste öka.

För några år sedan var det så kallade Reva-projektet mycket omstritt, ett projekt som också det syftade till att öka antalet verkställda utvisningar efter asylavslag och av papperslösa. Kritiker hävdade bland annat att polisen kontrollerade personer på grundval av om de såg utländska ut och kallade det jakt på papperslösa.

Under våren tar riksdagen beslut som gör att ensamstående och vuxna utan barn som får avslag förlorar sin dagersättning och rätten att bo på Migrationsverkets anläggningar.

Under jorden

En bieffekt kan bli att fler väljer att gå under jorden tidigare, för att undvika att skickas ut. Men det ändrar inte statsministerns tro på att beslutet är rätt.

– Det är ett viktigt beslut för legitimiteten i flyktingpolitiken och en signal till människor att det inte går att bara komma hit på vinst och förlust, bli kvar och få behålla förmåner, säger Löfven.

En utredning ser just nu över reglerna för arbetskraftsinvandring. Den ska också se över tillsyn och sanktioner mot arbetsgivare som ordnar svartjobb. Det ses också som en väg att komma åt personer som håller sig gömda, utan att hamna i en ny Reva-diskussion, enligt uppgift till TT.