Regeringen omfördelar 150 miljoner kronor inom ramen för landsbygdsprogrammet för att satsa på utbyggnad av bredband på landsbygden. Sedan tidigare har 850 miljoner kronor öronmärkts för bredband på landsbygden i budgetpropositionen för 2017.

Pengarna ska stötta en utbyggnad i lands- och glesbygd där kommersiella förutsättningar för privata aktörer saknas, något som enligt regeringen ökar förutsättningarna för att bo och arbeta i hela landet.

– Med bredbandsmiljarden kan vi ta ytterligare steg mot att ha tillgång till bredband i hela landet, inte bara i de stora städerna och det är precis lika viktigt som när vi en gång elektrifierade Sverige, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) i ett pressmeddelande.