Fakta: Kremering

Kremering får bara ske i krematorier. Kistan med den avlidne förs in i en ugn som rymmer en kista åt gången. Temperaturen är cirka 800 grader och efter en till två timmar är förbränningen klar.

Askan överförs till en urna och de flesta gravsätts sedan i minneslund.

Även om man funnit tecken på att kremering förekommit på olika sätt ända sedan förhistorisk tid tog den nuvarande kremationshistorien i Sverige sin början i slutet av 1800-talet.

I dag, drygt hundra år senare, kremeras runt 80 procent av alla avlidna i vårt land. I fjol rörde det sig om knappt 74 000 personer.

Källa: Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, Fonus

På Råcksta begravningsplats och krematorium i Stockholm har personalen redan i många år sorterat ut metallföremål som inte förbränts vid kremeringar.

– Det är många hundra kilo som vi förvarar i låsta utrymmen. Vi har mellan 10 och 15 oljefat fulla och varje fat väger mellan 200 och 400 kilo, berättar krematorietekniker Sebastian Söderberg.

Miljöskäl

Metallen består huvudsakligen av delar från kistan, som gångjärn, lås och spikstift. En stor del utgörs också av proteser av olika slag, som knä- och höftleder av titan. Föremålen sorteras ut efter kremeringen och har på vissa håll grävts ned på kyrkogårdarna, eller, som i Stockholm, lagts på hög på krematorierna. Men nedgrävd metall kan påverka människors hälsa och miljön negativt och därför har riksdagen nu beslutat att metallföremålen framöver ska gå till återvinning.

Svenska kyrkan välkomnar beskedet.

– Kyrkogården som begravningsplats blir en renare miljö samtidigt som man också får möjlighet att ta tillvara metallföremål så att de kommer till bruk igen. Vår miljö är utsatt och vi måste på alla sätt bidra till att skapa en miljö där våra barn och barnbarn kan få en god värld att leva i, säger Esbjörn Hagberg, biskop i Karlstads stift.

Känslig fråga

Återvinning av metaller som inte förbränts vid kremering kan samtidigt vara känslig.

– Här finns en etisk avvägning som handlar dels om respekten för den avlidna och dels respekten för den miljö som vi har att ta ansvar för. I den situationen menar vi från Svenska kyrkan att det är möjligt att göra den här återvinningen, som sker på ett etiskt försvarbart sätt, säger Esbjörn Hagberg.

Han framhåller att det för den som inte vill skiljas från metaller i den egna kroppen fortfarande finns möjlighet till jordbegravning.

Lagändringen träder i kraft den 1 juli och den ersättning som krematoriet får från återvinningen ska gå till Allmänna arvsfonden.