Asylbeslut i barnärenden fattas på för dåliga och ibland godtyckliga grunder, anser FN:s barnfond Unicef som tagit fram fem landrapporter med fokus på barns förhållanden. Organisationen har även utarbetat en handbok för hur landrapporter bör utformas, skriver DN.

– Vi har sett alltför många beslut som inte är tillräckligt grundade i barns rättigheter, och med för tunt och ibland väldigt varierande underlag, säger Christina Heilborn, programchef vid Unicef i Sverige till tidningen.

Därför har Unicef i Sverige, Nederländerna och Belgien gemensamt tagit fram en metodguide i hur man tar fram all den barnspecifika information om olika länder som Unicef anser behövs för bra beslutsunderlag.

Guiden och landrapporterna kommer att presenteras i dag på en internationell konferens i Bryssel, där även det svenska Migrationsverket deltar.