Sex syriska familjer klev på onsdagsmorgonen på ett flyg till Luxemburg. Det är ett led i den omfördelning av migranter som EU godkänt och som lättar bördan för det hårt pressade Grekland och andra länder som tagit emot stora mängder flyktingar.

Omfördelningen, som är beräknad att kosta 780 miljoner euro (cirka 7,4 miljarder kronor) kommer att pågå i två år och är finansierad av EU.

I september godkände EU förflyttningen av cirka 160 000 flyktingar från medlemsländer som direkt påverkats av krisen. Hittills har 86 personer förflyttats från Italien till Sverige och Finland.

580 000 människor har via havet tagit sig till Grekland i år.

Hittills i år har 800 000 personer tagit sig in illegalt i Europa, säger Fabrice Leggeri, chef för EU:s gränskontrollbyrå Frontex, i en intervju med tyska tidningen Bild.