Fakta: Nya asyllagen

Börjar gälla 20 juli. Lagen ska gälla i tre år. Den innebär att tidsbegränsade uppehållstillstånd införs i stället för permanenta, som är huvudregeln i dag. Den som bedöms som flykting får ett tillstånd på tre år. Personer som inte räknas som flyktingar men anses ha skyddsbehov kan beviljas tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader.

Kvotflyktingar får fortsatt permanent uppehållstillstånd. Det blir svårare för den med tidsbegränsat tillstånd att få ta anhöriga till Sverige. Personer med särskilt ömmande omständigheter ska enbart få uppehållstillstånd om ett avslag skulle anses bryta mot internationell konvention. Permanent uppehållstillstånd ska kunna ges senare till någon som har arbete och kan försörja sig eller har sjukt barn.

Migrationsverket har en egen hörna i Almedalsområdet där det den kommande veckan arrangeras öppna möten där myndigheten träffar allmänheten och berättar om den dramatiska hösten och vad som väntas på flyktingområdet framöver.

Ny lag – ny verklighet

På söndagen var temat ny lag/ny verklighet, vilket syftar på den nya strängare asyllagstiftningen som börjar gälla 20 juli. För Migrationsverket innebär det att den gamla lagen gäller för alla som sökte asyl före 24 november, den nya lagen gäller de flesta asylsökande men inte barn och barnfamiljer som kommit senare. Allt som allt är det drygt 160 000 personer som väntar på att få sina ansökningar prövade.

Det väckte stor uppståndelse när Anders Ygeman och regeringen redan i januari räknade med att upp mot hälften, cirka 80 000 skulle få nej och utvisas. Anders Danielsson säger nu till TT att siffran kan visa sig stämma, men det finns fortfarande många om och men, påpekar han. Det finns dels så kallade Dublinfall, människor som först sökt asyl i andra länder, och därför inte prövas i Sverige. Dels också många som har återtagit sina asylansökningar sedan de strängare lagarna blivit kända.

Runt 50 procent

– Vi har legat på 70 procent bifall och 30 procent avslag under Syrienkrisen. Innan dess var siffrorna de omvända. Det ser olika ut för olika länder, syrier och eritreaner får 100 procent bifall och sedan är det en fallande skala för Somalia, Afghanistan, Irak och så vidare.

– Men någonstans runt 50 procent kommer det kanske att ligga, säger Anders Danielsson.

Hittills i år har det kommit omkring 15 000 asylsökande till Sverige, men det innebär inte att det blivit oerhört mycket enklare för Migrationsverket att göra säkra prognoser, påpekar han. Det kommer en ny prognos om tre veckor, men den vill Anders Danielsson inte föregripa.

– Nu fokuserar vi helt på politik: inhemsk politik, EU:s politik och de olika medlemsländernas politik. Just nu ser det ut som politiken ligger fast, men ingen vet hur det ser ur om ett halvår. Vad händer med våra gränskontroller efter november? Vad kommer tyskarna att göra? Vad kommer österrikarna att göra? Håller avtalet mellan EU och Turkiet och vad händer om det inte gör det?