Fakta: Asylprövning

När en person ansöker om asyl hålls en muntlig utredning. Under denna närvarar en handläggare från Migrationsverket, en tolk och vanligtvis en jurist. Om en person får avslag på sin asylansökan kan beslutet överklagas till domstol. 

Susanne Lundström är rättslig expert på Migrationsverket, hon håller inte med om kritiken som riktas från RFSL:

– Vi ska inte fastställa en persons sexuella läggning, vi ska utreda om det finns ett skyddsbehov och då följer vi de riktlinjer som sammanställts av UNHCR. Detta ska följas av alla våra handläggare, säger Lundström.

Enligt Lundström ställer Migrationsverket inte frågor kring sexuella handlingar.

– Vi ska inte be personer att beskriva hur de har haft sex. Vi har en rättslig styrning som säkerhetsställer att denna typ av frågor inte ska ställas, säger Lundström.

Enligt uppgifter till Metro från hbtq-personer som söker asyl i Sverige är förhållandena på asylboendena ofta mycket homofobiska. Sverker Spaak arbetar med boendefrågor på Migrationsverket:

– När man flyttar in hos oss så får man information om vad som gäller, där har vi lagt till att sexuell läggning är något som man måste respektera om man ska bo där, säger Spaak.

– Om man känner sig hotad eller trakasserad så ska man vända sig till oss, begås det övergrepp ska det anmälas till polisen. Hur ser ni på speciella hbtq-boenden?

– Frågan har väckts och vi ska se över det, det pågår ett arbete och förhoppningsvis är utredningen klar inom det närmaste året. Men det är tak-över-huvud principen som gäller nu och då är det svårt att styra var man får bo, det är en olycklig situation.

► LÄS MER: De måste bevisa hur de har sex för att få stanna i Sverige