Fartyget var tänkt att ankras utanför Norrsundet, norr om Gävle, skriver Arbetarbladet.

Rederiets vd David Kellas säger till tidningen att myndigheten slutade att kommunicera med företaget den 25 april. Då fattades beslutet att inte köra fartyget från Grekland till Sverige.

– Vem hade tagit upp sitt skepp utan besked om det skulle användas när de inte ens vill svara på frågor? säger Kellas till Arbetarbladet.

De 52 miljoner kronorna uppges motsvara de kostnader rederiet har haft för att iordningställa fartyget för att bli ett asylboende. Migrationsverket har avböjt att svara på tidningens frågor om M/S Delphin.

Det är inte första gången som Migrationsverket hamnar i en fartygstvist. I början av juli hotade företaget Floating Accomodations att stämma myndigheten på 280 miljoner kronor för ett avtal som inte gick i hamn. Länsstyrelsen beslutade med hänvisning till miljöskäl att fartyget Ocean Gala inte fick ankra i hamnen i Utansjö i Härnösands kommun och därmed ansåg Migrationsverket att avtalet var ogiltigt.

Under fredagen meddelade Mark- och miljödomstolen att Ocean Gala måste lämna hamnen.