Migrationsverket får låna 30 personer av Åklagarmyndigheten. Eftersom Migrationsverket är så ansträngt behövs mer personal, och verket har bett att få låna folk från fler myndigheter. Nu har Åklagarmyndigheten gått med på att låna ut cirka 30 personer, både åklagare och administrativ personal, och tecknar en överenskommelse med Migrationsverket.

Från och med den 1 december och fram till och med maj nästa år ska de jobba med hanläggning av flyktingfrågor.

Åklagarmyndigheten har tidigare försäkrat att utlånet inte kommer att innebära att den brottsbekämpande verksamheten blir lidande.

– Vi är glada att så många medarbetare har visat intresse, och det känns viktigt att kunna bistå Migrationsverket i det här mycket besvärliga läget. säger chefsåklagare Solveig Wollstad, som har hand om utlåningen.