Fakta: Ett antal har beviljats asyl

Den svenska Isafstyrkan använde sig av lokalanställda tolkar i Afghanistan 2006–2014 för att kommunicera med civilbefolkningen och afghanska säkerhetsstyrkor.

I juli 2012 lämnade 24 av tolkarna in en gemensam asylansökan till ambassadkontoret på den svenska basen i Mazar-e-Sharif. Tolkarna bad om svenskt uppehållstillstånd i samband med att den svenska insatsen avvecklades.

Cirka 20 tolkar samt deras anhöriga fick uppehållstillstånd i Sverige 2013-2014 efter en livlig debatt. Men ett antal finns kvar i landet.

Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer är självkritisk och delar slutsatserna i utredningen, som en advokatbyrå gjort på uppdrag åt myndigheten

– Vi har inte varit tydliga utåt med vad våra roller är i vår organisation, och uppenbarligen inte heller mot den aktuella tjänstemannen. Det är något jag tar till mig och som vi kommer att arbeta med, säger Beijer till tidningen.

Utredningen bedömer inte att stabsjuristen varit jävig eller begått tjänstefel. Däremot konstaterar den på flera punkter att hon agerat olämpligt eller mycket olämpligt, skriver Dagens Nyheter.

Juristen försökte förmå migrationsdomstolen i Malmö att neka tre tolkar uppehållstillstånd. Hon besökte domstolen oannonserat och varnade för dittills okända uppgifter om tolkarna som gjorde att Säpo måste kopplas in, enligt DN.

– Jag kan bara konstatera att det inte fanns någon anledning för vår tjänsteman att göra det besöket på domstolen i den situationen, och jag har inga uppgifter om att vi har någonting av substans vad gäller säkerhetsfrågan, säger Fredrik Beijer till tidningen.

Migrationsdomstolen gick på tolkarnas linje. De fick permanent uppehållstillstånd i Sverige efter att ha sökt asyl sedan de hjälpt svenska militärer i Isafstyrkan under kriget i Afghanistan.