Fakta: Färre asylsökande väntas

Bakgrunden till att det nu finns lediga platser på asylboenden är den åtstramade flyktingpolitiken som lett till avsevärt färre asylsökande.

Under 2016 väntas maximalt 100 000 personer söka asyl, men det scenario som Migrationsverket planerar utifrån är 60 000 asylsökande, varav 7 000 ensamkommande barn. Det bygger bland annat på att flyktingar får ökade möjligheter att ta sig förbi kontrollerna längs med östra Medelhavsrutten under sommaren och turistsäsongen.

Lägsta scenariot innebär att 40 000 asylsökande kommer till Sverige, varav 4 000 ensamkommande barn. Det förutsätter att nuvarande situation inte ändras.

Källa: Migrationsverket

När den akuta boendebristen uppstod i höstas beslutade Migrationsverket om förtätning, eller "optimering" som myndigheten valde att kalla det. I stället för fem kvadratmeter per person skulle det räcka med tre kvadratmeter i de tillfälliga flyktingboendena. I familjelägenheter fick ytterligare personer flytta in, vilket ibland betytt att barnfamiljer fått bo ihop med nyinflyttade vuxna.

– Beslutet är under omprövning nu. Så fort det bara är möjligt kommer vi att upphäva hela beslutet, säger Kenneth Karlsson, Migrationsverkets expert på boendefrågor, till TT.

Han utgår ifrån att det i praktiken redan är så att optimeringsplatserna tas bort, eftersom det nu finns bättre alternativ.

Trängseln på boendena har skapat en ohållbar situation även för personalen, anser Kenth Helgesson, skyddsombud på Migrationsverket i Alvesta.

– Arbetsförhållandena har börjat bli så ansträngda med alla frustrerade människor att man ogärna åker ut till vissa boenden, säger han till TT.