Exakt när och hur åklagarna ska rycka in är inte klart ännu.

– Migrationsverket har en sådan stor arbetsbörda att de har svårt att mäkta med, och då har de frågat oss och en rad andra myndigheter. Vi har sagt att vi ska stötta med det vi kan, säger Solveig Wollstad, chef för område öst på åklagarmyndigheten och ansvarig för utlånet av personal.

Det är både administrativ personal och jurister som behövs, berättar hon. Men utlånet innebär inte att bovarna kan vädra morgonluft på grund av tömda åklagarkammare, försäkrar hon.

– Vi har gjort en inventering, och funnit att vi kan avvara runt 12 åklagare och 12 administratörer, fördelade över hela landet. Det är normalt personal borta av olika skäl, och nu är det inte semestertider, säger hon.

Intresset har varit stort, berättar hon, det är många som vill hjälpa till. Men när det kan bli av är inte klart ännu.

– Det är en praktisk fråga, säger Solveig Wollstad.

Migrationsverket har bett fler myndigheter om att få låna personal, exempelvis Domstolsverket. Verket får också hjälp av bland andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kriminalvården och Försvaret.