Fakta: Fördelningen

Den en miljard (1 000 000 000) statliga kronor som ingår i överenskommelsen fördelas enligt följande mellan landstingen/regionerna:

00#0000000Landsting/regionSummaStockholm226 027 686Västra Götaland167 415 113Skåne132 203 029Östergötland45 273 993Uppsala35 813 830Jönköping35 321 242Halland31 920 097Örebro29 553 754Södermanland28 830 189Gävleborg28 698 873Dalarna28 577 870Värmland28 062 920Västmanland26 871 580Västerbotten26 813 886Norrbotten25 505 219Västernorrland24 890 199Kalmar24 139 166Kronoberg19 413 526Blekinge15 842 569Jämtland12 972 610Gotland5 852 649Totalt1 000 000 000Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

– Vi vill att de medarbetare som finns ska kunna använda mer av sitt kunnande och mer av sin tid till direkt värdeskapande möten med patienten, och få bort sådant som tar bort fokus från det. Vi vill också ännu bättre än i dag se till att det finns tillgång till den kompetens som verkligen behövs, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Efter ett avtal mellan regeringen och SKL fördelas nu en miljard kronor till landstingen och regionerna. De får olika mycket pengar beroende på befolkningsmängd och de ska i mars 2017 rapportera hur pengarna har använts.

Stjäl tid

En del är exempelvis att inom IT-systemen harmonisera märkningen av prover från laboratorier samt begreppen som förs in i patienternas journaler. En av flera följder av dagens brister är dubbelarbete och att tiden mellan personal och patient blir lidande.

– Man kan tvingas lägga in samma uppgifter två gånger, säger Karlsson.

En annan sak som pengarna ska användas till är att se till att medarbetarnas kompetens används bättre, men också till kartläggningar av vilka kompetenser som behövs inom fem-tio år.

"Fler moment"

Det ska användas i diskussioner med staten och med organ som tillhandahåller utbildningar för vårdpersonal, säger Karlsson.

– Det kan handla om att det ska in fler moment i utbildningarna, att de medarbetare som finns ska ha tillgång till kompetensutveckling – men också att klargöra framtida planeringsförutsättningar.

Lena Micko (S) är ordförande i SKL:s styrelse och hon anser att pengarna behövs i landstingen och regionerna.

– Det här löser inte alla problem, men det är ett bra exempel på att vi kan använda resurserna bättre genom att samarbeta, säger hon till Svenska Dagbladet.