180 miljarder kronor per år skulle kunna sparas om vården digitaliserades, enligt konsultbolaget McKinsey, skriver DN.

Det handlar om videomöten med läkare och digitala uppföljningar. Den enskilt största besparingen skulle kunna göras om det införs integrerade journalsystem som innefattar primärvården, specialistsjukvården, äldreomsorgen och socialtjänsten.

Men det krävs en stor omställning och vårdpersonal är mer positiv till den än patienterna.