I våras minskade regeringen biståndsanslaget med drygt 4 miljarder kronor till följd av ökade kostnader för asylsökande. Nu återförs 3,9 miljarder kronor för att återställa tidigare neddragningar. Det handlar bland annat om pengar till Sida, Världsbanken och Afrikanska utvecklingsbanken liksom FN:s miljöarbete.

Utöver dessa återställningar av anslaget går 2,5 miljarder kronor till nya satsningar med fokus på barn på flykt. 1,6 miljarder går specifikt till det, 500 miljoner till "sköra stater" och att förebygga konflikter samt 400 miljoner kronor till sexuell och reproduktiv hälsa, jämställdhet och miljö och klimat.

– Jag är väldigt glad att vi kan göra en stor insats för det globala samfundet, säger ministern för internationellt utvecklingsarbete och klimat Isabella Lövin (MP).

Förändringarna av biståndsanslaget kommer i höstens ändringsbudget, det vill säga justering av innevarande års budget, och bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.