I Sverige slängs mat för flera miljarder kronor varje år. Det framgår av en ny studie som Naturvårdsverket låtit genomföra. I studien konstateras att den samhällsekonomiska bruttonyttan av att minska avfallet i livsmedelsindustrin, butiker, restauranger och hushåll med 20 procent skulle kunna uppgå till mellan 10 och 14 miljarder årligen.

Siffrorna representerar såväl bortkastade pengar som miljönytta i form av minskade övergödningseffekter och växthusgaser som har räknats om till kronor. Varje år slängs runt 1,5 miljoner ton livsmedel och det är hushållen som står för det största slöseriet, runt två tredjedelar av avfallet kommer från de svenska hemmen.

– Jag tror att det handlar mycket om okunskap. Det speglar en slit och släng-mentalitet i samhället i stort, säger Sanna Due Sjörström, handläggare på Naturvårdsverket.

Kan spara tusenlappar

Naturvårdsverket har föreslagit för regeringen att införa ett mål om att minska det totala matavfallet med 20 procent. För att nå det behövs insatser i hela livsmedelskedjan.

Hushållen behöva minska sitt svinn, alltså den del av avfallet som består av mat som egentligen går att äta, med runt 50 procent. Men det finns pengar att spara. Varje år slänger ett svenskt normalhushåll med två barn och två vuxna mat för runt 6 000 kronor.

– Halverar man det så sparar men 3 000 kronor, det är ganska mycket pengar, säger Sanna Due Sjöström.

Svårt med förbud

Om hela kedjan minskade matavfallet med 20 procent skulle den ekonomiska besparingen uppgå till mellan 7,6 och 8,6 miljarder kronor årligen.

Naturvårdsverket har i tidigare rapporter pekat på vad som kan göras för att minska matavfallet. För hushållens räkning handlar det om att förbättra planering av matinköp och att bättre förvara maten när den väl har kommit hem. Sanna Due Sjöström tror att vägen framåt går genom mer upplysning.

– Det är svårt att förbjuda folk att slänga mat. Vi tycker att man borde satsa mer på information för att göra folk medvetna om problemet, säger hon.