Fakta: Förslag om nytt studiestartsstöd

Syftet med studiestartsstödet är att öka rekryteringen till studier bland personer med stort utbildningsbehov, för att stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Målgruppen är personer i åldern 25–56 år som har kort tidigare utbildning och ett stort behov av utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå.

För att få stödet ska man också ha varit arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen i minst sex månader.

Stödet föreslås som ett bidrag vid heltidsstudier på 2 104 kronor per vecka, motsvarande 9 117 kronor per studiemånad.

Studiestartsstödet föreslås kunna lämnas i högst 50 veckor.

Källa: Regeringen

Med hjälp av ett nytt studiestartsstöd på 9 100 kronor per studiemånad ska lågutbildade ges möjlighet att läsa in gymnasiet för att öka deras möjligheter till att få ett arbete.

Totalt rör det sig om en satsning på drygt en miljard kronor och förslaget ska nu ut på remiss.

– För att folk ska komma i arbete vill vi ge dem kvalifikationerna de behöver. Vi har flera hundratusen personer i Sverige som saknar gymnasieutbildning. Det här ska få dem att gå från långtidsarbetslöshet till skolbänken för att därmed göra dem anställningsbara, säger gymnasie- och kunskapsminister Aida Hadzialic (S) till TT.

Satsningen som är en del av det så kallade Kunskapslyftet riktar sig till vuxna som har stort behov av utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå och har varit arbetslösa i minst sex månader.

– Det kostar samhället mer att ha de här människorna i långtidsarbetslöshet och det är det vi vill komma åt, säger Aida Hadzialic till TT.