Miljömålsberedningens betänkande om den svenska klimatpolitiken och luftvårdspolitiken kommer att presenteras senare än väntat, som en effekt av omstöpningarna inom den rödgröna regeringen.

Ursprungligen var betänkandet tänkt att presenteras 1 juni, men nu ser det ut som om det kommer att läggas fram två veckor senare.

– I dagsläget vet vi inte ens vilken minister det ska presenteras för eftersom miljö och klimat inte längre ligger på samma departement, säger Lars Westermark, sekreterare i beredningen.