Fakta: Förgiftningsskandalen i Bangladesh

Problemen började när befolkningen från 1970-talet började hämta färskvatten från grundvattenbrunnar i stället för att använda floder som vattentäkt; flodvattnet var ofta förorenat av bakterier och i sig en hälsofara.

En lång rad biståndsorganisationer, med FN-organet Unicef i spetsen och stöd från olika länder, också Sverige, var delaktiga i projektet med att borra brunnar.

Världshälsoorganisationen, WHO, har kallat exponeringen "historiens största massförgiftning av en befolkning".

Problemen kan ofta lösas genom att borra djupare brunnar, till nivåer där arsenikhalterna är lägre. Regeringen hävdar att runt 210 000 djupa brunnar grävts de senaste tolv åren, men enligt Human Rights Watch har de inte grävts i de värst förorenade områdena.

Fakta: Arsenik

Arsenik kan orsaka skador på hjärt-kärl-systemet, njurarna, levern och huden. Bland de sjukdomar som kopplats till arsenikförgiftning finns diabetes typ 2, hudcancer, lungcancer och cancer i urinblåsan. Immunförsvaret försvagas också.

Arsenik har ingen lukt, smak eller färg när det är blandat i vatten, inte ens när doserna är höga. Symptomen på förgiftning kan likna de som kolera ger, men när de första larmen kom från Bangladesh och Indien på 90-talet hade man bland annat uppmärksammat att människor fick pigmentförändringar: först vita, sedan svarta fläckar på huden.

– Det är en långsam förgiftning. Du drabbas av en mängd livshotande sjukdomar innan du ens hunnit inse det, säger den amerikanska forskaren Tariqul Islam, som jobbat med tusentals drabbade, till nyhetsbyrån AFP.

Problemen uppstod när regeringen i Bangladesh grävde miljontals grundvattenbrunnar på 1970-talet – bland annat med stöd av svenska biståndspengar – utan att inse att de borrades i jordar med höga naturliga halter av det livsfarliga giftet.

I början av 1990-talet började larm komma om märkliga sjukdomar och dödsfall. Världshälsoorganisationen, WHO, har kallat exponeringen "historiens största massförgiftning av en befolkning".

Stora summor har sedan dess satsats för att borra djupare brunnar, men enligt HRW har de grävts i olika politikers valkretsar snarare än i de värst drabbade områdena. Vilket gör att problemen bland fattiga på landsbygden i dag är nästan lika stora som på 1990-talet.

– Regeringen agerar som om problemen är i stort sett lösta. Men om inte regeringen och biståndsgivarna gör mer så kommer miljontals bangladeshier dö av arsenikrelaterade sjukdomar som hade kunnat undvikas, säger Richard Pearshouse på HRW.