Fakta:

Över hälften av världens flyktingbarn som inte går i skola är koncentrerade till sju länder:

Tchad, Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Kenya, Libanon, Pakistan och Turkiet.

Medan antalet flyktingar i skolålder under 2010-talet låg på en relativt stabil nivå, runt 3,5 miljoner, har antalet ökat årligen med cirka 600 000 sedan år 2011.

Källa: UNHCR

I en rapport som släpptes på torsdagen konstaterades att hela 3,7 miljoner av världens runt 6 miljoner flyktingbarn världen över inte går i skolan.

"Samtidigt som det internationella samfundet överväger hur flyktingkrisen ska hanteras på bästa sätt, är det nödvändigt att vi tänker bortom grundläggande överlevnad", sade FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi i redovisningen som föregår FN-toppmötet om flyktingar och migranter den 19 september i New York – det första i sitt slag.

Grandi påpekade också att flyktingars exil i snitt pågår i 20 år, "mer än en hel barndom".

En jämförelse mellan flyktingorganet UNHCR:s siffror på flyktingbarns skolgång och utbildningsorganet Unesco:s visar att endast 50 procent av världens flyktingbarn har tillgång till grundskola medan det globala snittet är 90 procent.

Förutom en stor ökning i antalet flyktingar är en bidragande faktor att majoriteten av dem befinner sig i utvecklingsländer som redan från början har problem i utbildningssystemen.

Kriget i Syrien har också visat hur snabbt det kan gå att vända en positiv trend i motsatt riktning. Innan konflikten inleddes för fem och ett halvt år sedan gick 94 procent av de syriska barnen i grundskolan och högstadiet. I juni i år var det bara 60 procent, enligt FN:s beräkningar.